Valunas - nuotekų valymo įrenginiai Panevėžyje, Aukštaitijoje, visoje Lietuvoje!©2015

Montavimo būdai
Naftos gaudyklės
Riebalų Gaudyklės
Siurblinės
Nuotekų Valymo Įrenginiai
Talpa
Orapūtės
Orapūtės
Naftos bei riebalų gaudyklių priežiūra
vamzdynų plovimas
nuotekų šalinimas

Montavimo būdai

Naftos gaudyklės
- atskirtuvai

Riebalų gaudyklės

Siurb-
linės


Nuotekų
valymo
įrenginiai

Talpos

Orapūtės

Naftos bei riebalų
gaudyklių priežiūra

Vamzdynų plovimas

Nuotekų šalinimas